• [ English | En Español | An Kreyòl Ayisyen ]

    Lis sa a toujou mete ajou. Enfòmasyon ki aktyèl kòm 9:00 am nan Mèkredi, 20 janvye 2021.

    Enfòmasyon sou sit sa a kapab tou gen pou tradui Panyòl lè l sèvi avèk karakteristik la Chwazi lang anwo a.

    Tanpri sonje: Fanmi yo ka vizite nenpòt nan kote yo manje. Timoun yo pa bezwen prezan. Sit la pa bezwen nan distri lakay ou oswa nan lekòl la elèv ou a ale nan.

    Enfòmasyon sou sit la nan kreyòl ayisyen disponib isit la.

Last Modified on July 16, 2021