Lis sa a toujou mete ajou. Enfòmasyon ki aktyèl kòm 9:00 am nan Vandredi, 15 me, 2020.

Enfòmasyon sou sit sa a kapab tou gen pou tradui Panyòl lè l sèvi avèk karakteristik la Chwazi lang anwo a. Tanpri sonje: Fanmi yo ka vizite nenpòt nan kote yo manje. Timoun yo pa bezwen prezan. Sit la pa bezwen nan distri lakay ou oswa nan lekòl la elèv ou a ale nan.

Enfòmasyon sou sit la nan kreyòl ayisyen disponib isit la.

Last Modified on May 15, 2020